A Doktori Iskola oktatói

A Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának
törzstagjai:

Prof. Dr. Hermann Róbert DSc., egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás PhD., egyetemi docens
Dr. Horváth Csaba CSc., egyetemi docens
Prof. Dr. Horváth Miklós DSc., egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Kurucz György CSc., egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Nagy Mariann PhD., egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor DSc., egyetemi tanár
Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc., egyetemi tanár

 

 


A Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának
további témavezetői:

Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan PhD., egyetemi docens
Dr. Balaton Petra PhD., egyetemi adjunktus
Dr. habil. Balla Tibor ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, kutatóprofesszor
Dr. Bognár Zalán PhD., egyetemi docens
Dr. habil. Dringó-Horváth Ida PhD., egyetemi docens
Dr. Kovács Dávid PhD., egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Kurucz György CSc., egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Kun Miklós, professor emeritus, CSc.
Dr. Makkai Béla CSc, egyetemi docens
Dr. Pollmann Ferenc DSC, tudományos főmunkatárs, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Dr. habil. Sarnyai Csaba Máté Phd., egyetemi docens
Dr. habil. Semsey Viktória PhD., egyetemi docens
Dr. Szántay Antal Péter PhD., egyetemi docens
  
Dr. habil. Ujváry Gábor CSc., tud. főmunkatárs, intézetveztő, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár


A Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának
további oktatói:

Prof. Dr. Csikány Tamás DSc, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. habil Tóth Árpád PhD., egyetemi docens, Miskolci Egyetem