A Doktori Iskola oktatói

A Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának
törzstagjai:

Prof. Dr. Hermann Róbert DSc., egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője

Prof. Dr. Csoma Zsigmond DSc., egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor DSc., egyetemi tanár
Prof. Dr. Gergely András DSc., professor emeritus
Dr. habil. Nagy Mariann, egyetemi tanár
Dr. Horváth Csaba, egyetemi docens
Dr. Balla Tibor DSc., a Hadtörténeti Intézet és Múzeum osztályvezető


A Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának
további témavezetői:

Dr. Balaton Petra, egyetemi adjunktus
Dr. Bognár Zalán, egyetemi docens
Dr. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens
Dr. habil. Kurucz György, egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Kun Miklós, professor emeritus, CSc.
Dr. Makkai Béla, egyetemi docens
Prof. Dr. Ö. Kovács József, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Dr. Sarnyai Csaba, egyetemi docens
Dr. Semsey Viktória, egyetemi docens
Dr. Szántay Antal,  egyetemi docens
Dr. habil. Ujváry Gábor, címzetes egyetemi docens, intézetvezető, CSc.


A Károli Gáspár Református Egyetem
Történelemtudományi Doktori Iskolájának
további oktatói:

Prof. Dr. Csikány Tamás, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Horváth Erzsébet, egyetemi docens
Dr. Jankó Annamária, főtanácsos, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Dr. Kedves Gyula, a Parlamenti Múzeum igazgatója, CSc.
Dr. Pollmann Ferenc, tudományos főmunkatárs, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Prof. Dr. habil. Popély Gyula, professor emeritus, CSc.
Dr. Stark Tamás, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézete
Dr. Számvéber Norbert, a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum Bécsi Állandó Hadilevéltári Kirendeltségének vezetője, PhD.
Dr. habil Tóth Árpád, egyetemi docens