Történelemtudományi Doktori Iskola

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Hermann Róbert

Titkárság: Bánné Nagy Szabina

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 6. MM. 10. Telefon: (+36 1) 808-9180/141

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Honlap: http://www.tdi.kre.hu/

Doktori képzési programok, témák

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési programjáról bővebb információ található a következő honlapon: http://www.tdi.kre.hu/index.php/a-kepzes-rendje

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezési lap igénylése: A jelentkezési lapot a Doktori Iskola holnapjáról lehet letölteni (http://www.kre.hu/tdi/index.php/felveteli-informaciok) és a Titkárságon kell benyújtani személyesen és/vagy elektronikus úton elküldeni a Doktori Iskola e-mail címére. A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft A jelentkezés határideje 2024. június 16.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap és a következő mellékletei:

2. Leckekönyv vagy törzslap.

3. Egyetemi végzettséget vagy mesterfokozatot igazoló oklevél. (ha már megkapta) (külföldi oklevél esetében: hiteles magyar fordítás és hiteles oklevél másolat, valamint kérelmeznie kell a külföldi oklevelének továbbtanulási céllal történő elismertetését.)

4. Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is.

5. Nyelvismeretet tanúsító okmányok.

6. TDK tevékenység igazolása.

7. Publikációs jegyzék.

8. A doktori témáról való elképzelésének leírása. - (A tervezett doktori értekezés tartalmi összefoglalója és szerkezeti vázlata, valamint a feldolgozandó források rövid felsorolása 3-5 oldalnyi terjedelemben.)

9. Témavezetői elfogadó nyilatkozat. (A belső – KRE-vel munkáltatói viszonyban lévő - témavezető mellé lehet társ (külsős) témavezetőt is javasolni. Ebben az esetben a társ témavezetőnek írásos nyilatkozatot kell tennie, hogy vállalja a felkérést.)

10. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény.

11. Egyéb, a jelentkező szakmai alkalmasságának elbírálásához segítséget nyújtó dokumentumok.

 

A felvétel követelményei és feltételei

A felvételi követelményekről bővebben az Egyetem Doktori Szabályzatából és a Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatából lehet tájékozódni. Elérhetőségük: http://www.kre.hu/tdi/index.php/szabalyzatok

A felvételi értékelés szempontjait a Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata tartalmazza. Elérhetősége: http://www.tdi.kre.hu/images/TDI_mukodesi_szabalyzat_2018_10_12.pdf

A felvételi vizsga időpontja: 2024. július 1-6. között

A felvételi döntésről hivatalos tájékoztatás időpontja: 2024. július 26-ig

 

Várható keretszám

Várhatóan 8 fő állami ösztöndíjas és 1-10 fő önköltséges hallgató.

 

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Juttatásokkal, önköltséggel kapcsolatos információk: A Történelemtudományi Doktori Iskola képzésének önköltsége 325.000 Forint/tanulmányi félév (nappali és levelező képzésben is). A juttatásokról és térítési díjakról további információ található az alábbi szabályzatokban: A Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat, valamint Doktori Szabályzat. A szabályzatok elérhetők itt: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karral kötött együttműködési szerződéssel rendelkező intézmények munkatársai kérelmezhetik az önköltség max. 50%-kal történő csökkentését.